Találmányok védelme

You are here: Home » Találmányok védelme

Úgy érzi, olyat talált ki, amit még senki?
Nem szeretné, ha más húzna hasznot belőle? Szabadalmaztassa találmányát!

Sokan esnek abba a hiába, hogy alul értékelik találmányukat. Azt gondolják: “Ezt valaki már biztos kitalálta!” vagy “Ez nem nagy dolog!”. Ám sok esetben valaki más mégis felismeri a benne rejlő lehetőséget, kvázi “ellopja” és profitál akár egy apró ötletből. Gondolkozzon előre! Ha nem is tudja/akarja Ön megvalósítani a találmányt, a találmány jogait később még el is adhatja. Ne kövesse el sokak hibáját, konzultáljon szakértővel, még mielőtt késő lenne!

Hogyan?
Mi mindenben segítünk! Levesszük a válláról az összes terhet, együtt kialakítjuk a legjobb megoldást. Jöjjön el irodámba egy kötöttségek nélküli, ingyenes konzultációra!

Gondolja át:
1. Világviszonylatban új az Ön megoldása? Ebben segítségünkre lehet a szabadalom kutatás.
2. Valóban több-e az Ön megoldása annál, mint ami egy átlagos, a szakterületen jártas szakembertől elvárható lenne? (A technika állásának kutatása ennek megválaszolásában is segítségünkre lehet.)
3. Mely országokban szeretne szabadalmi oltalmat, azaz kizárólagosságot? Magyarország, EU-n belüli országokban, vagy EU-n kívüli országokban is, pl. USA, KÍNA, vagy ennél is több?

A megfelelő oltalmi formák megismeréséhez az alábbiakban kívánok kis segítséget nyújtani, ám az ezekben foglalt információk nem elégségesek a választáshoz. Találmányát minden részletre kiterjedően lehet csak kezelni, ezért szakmai konzultáció minden esetben szükséges.


  A szabályszerű bejelentésekhez elengedhetetlenül szükséges a találmányhoz legközelebb álló megoldások megkeresése (technika állásának kutatása) és a találmánynak az azoktól való elhatárolása. A szabadalmi és használati mintaoltalmi dokumentumok kutatása speciális szakértelmet, gyakorlatot és sok időt igénylő tevékenység.
  searching2

  Szabadalom lehet minden, ami:

  • – világviszonylatban új műszaki megoldásnak számít,
  • – egy átlagos, a szakterületen jártas szakembertől nem elvárható annak kidolgozása,
  • – megvalósítható megoldásról van szó.

  Ilyenek pl:

  • – eljárás, pl. egy termék előállítási módja,
  • – berendezés konkrét kialakítása,
  • – eljárás és berendezés, pl. egy termék előállítási módja és az előállításhoz szükséges berendezés.

  A szabadalmi oltalom kizárólagos jogot biztosít a tulajdonosa számára 20 évre, de kizárólag azon országokon belül, ahol azt szabadalmaztatták.

  image017

  A használati mintaoltalom a szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma.

  A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon. Az oltalom ideje 10 év, ezt követően a minta közkinccsé válik. A használati mintaoltalom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott, a jogszabályban előírt eljárás eredményeképpen keletkezik.

  Magyarországon érvényes mintaoltalmat lehet szerezni a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül más országból indított nemzetközi bejelentéssel is. A külföldi bejelentő köteles belföldi lakóhellyel rendelkező képviselőt megbízni képviseletével. Kötelező képviseletet Magyarországon szabadalmi ügyvivők vagy ügyvédek láthatnak el.

  A Magyarországon bejelentett használati mintából uniós elsőbbségi időn belül (12 hónap) lehetőség van európai szabadalmi bejelentés megtételére, ha a használati oltalmi bejelentés megfelel az európai szabadalmi bejelentés követelményeinek.

  image017 (1)

  (2) Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi – e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, b) a nyilvánosan tartott beszéd, c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül, f) a rádió – és a televíziójáték, g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás), h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve, i) a fotóművészeti alkotás, j) a térképmű és más térképészeti alkotás, k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve, l) a műszaki létesítmény terve, m) az iparművészeti alkotás és annak terve, n) a jelmez – és díszletterv, o) az ipari tervezőművészeti alkotás, p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.

  A növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok, stb) jogi oltalmát biztosítja. Növényfajta-oltalomba részesülhet bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, amely , új, megkülönböztethető, egynemű, állandó és azonosításra alkalmas fajtanévvel rendelkezik.

  A növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra engedélyt adjon. Az oltalommal védett növényfajta jogosultja felléphet bárkivel szemben, aki engedélye nélkül hasznosítja a fajtát.

  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott növényfajta-oltalom nem tévesztendő össze a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által adott állami elismeréssel, amely a köztermesztésbe vétel feltétele és a Nemzeti Fajtalistán való feltüntetést biztosítja. Ebből következik, hogy nemesítői díj csak a növényfajta-oltalom esetén érvényesíthető.

  A növényfajta-oltalom a megadásától számítva 25 évig, szőlő és fák esetén 30 évig tart, csak abban az országban, illetve nemzetközi szervezetben érvényes, ahol engedélyezték. A Magyarországon érvényes növényfajta-oltalmat nemzeti vagy -az Európai Unió területére- közösségi fajtaoltalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a növényfajta megfelel a jogszabályi előírásoknak. Kertészmérnök alapvégzettségem különösen nagy segítséget nyújt e témakörben a szakmailag megalapozott munkához.


  Show Comments