Vitás ügyek, szerződések

You are here: Home » Vitás ügyek, szerződések


Amennyiben a piacon már vitás helyzet alakult ki a felek között, úgy képviselem érdekeit a hatóságok (Magyar Szabadalmi Hivatal, NAV, Fogyasztóvédelem stb.) valamint a bíróságok előtt, szabadalom-bitorlás, használati minta-bitorlás, megsemmisítés, nemleges megállapítási eljárások, védjegy-törlési eljárás, bitorlás kérdésében, valamint a szerzői jogainak megsértése miatt indult perekben.

Vállalom bármelyik oltalmi formával kapcsolatban a hasznosítási, átruházási ( jogutódlási), használati szerződések elkészítését, szaktanácsot adok a megállapodás fontos kérdéseit illetően a felek részére, hogy elkerülhetők legyenek a későbbi vitás helyzetek.

Show Comments